jujujojo.com: djuju story

Breaking

Showing posts with label djuju story. Show all posts
Showing posts with label djuju story. Show all posts

Saturday, November 5, 2016

Saturday, July 23, 2016

Monday, January 4, 2016

Saturday, May 30, 2015

english !

sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, awalnya menghapal satu kata terus bertambah dan nambah kosatanya. mungin sehari satu, seming...
May 30, 2015 0

Tuesday, January 27, 2015

Dua kaca empat mata

#StoryDjuju . Lama nggak nulis maunya sih nulis terus dan idenya ada terus sebab ceritanya anak manusiakan memang nggak ada putus-putusn...
January 27, 2015 0